Ocena brak

WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU

Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013

WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU _iloraz wynikający z podzielenia największegoplonu przez plon najmniejszy w określonym odstępieczasu; wskazuje na rozpiętość plonów danejrośliny w zależności od warunków' klimatycznychi glebowych; współczynnik ten może być różnydla różnych roślin uprawnych i na ogół zwiększasię wskutek występowania przymrozków, suchychlub zimnych wiatrów, niedoboru lub nadmiarudeszczów w poszczególnych fazach rozwoju roślinyoraz innych czynników ujemnie wpływającychna plony. Do uprawy na danym obszarzetrzeba typować rośliny, których współczynnikryzyka plonu jest najmniejszy.

Podobne prace

Do góry