Ocena brak

Współczynnik efektywności reklamy dla produktów trzech firm

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Współczynnik efektywności reklamy dla produktów trzech firm

Transkrypt

A
B

C

Udział w reklamie
danej branży w %

Udział firmy w
rynku w %

y

Produkt firmy

X

60
30
10

45
30
25

Współczynnik
efektywności
reklamy w %
E=
75
100
250

Dla
firmy
A
współczynnik
E
wynosi
75,
co
oznacza,
że
firma
wydaje
dużo,
bądź
w
niewłaściwy
sposób.
Firma
B
alokuje
środki
efektywnie,
gdyż
udział
w
wydatkach
na
reklamę
w
skali
branży
i
udział
rynkowy

na
tym
mym poziomie. Natomiast współczynnik E dla firmy C wynosi 250, co sugeruje,
iż firma wydaje środki bardzo efektywnie.

zbyt
jej
sa-

Podobne prace

Do góry