Ocena brak

Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i pokoju

Autor /irrankwen Dodano /30.03.2006

Kluczowy wpływ na współczesne środowisko międzynarodowego bezpieczeństwa ma nowy charakter zagrożeń. Co prawda, zagrożenia te znane są ludzkości od wielu lat. Jednak kwestią zasadniczą jest ich wzajemne wzmacnianie się i nowy wymiar w dobie globalizacji.

Postęp technologiczny to nie tylko większy komfort życia, możliwość szybkiego przemieszczenia się czy powszechny, w krajach rozwiniętych, dostęp do medycyny. Nowe technologie, procesy produkcyjne, a także nowe i wciąż zmieniające się wyzwania stawiane przed człowiekiem stwarzają również nieznane dotąd zagrożenia. Obok zagrożeń technicznych coraz większe znaczenie mają także zagrożenia społeczne.

Do największych zagrożeń bezpieczeństwa według mnie należą:

• Nieprzestrzeganie praw człowieka
• Konflikty zbrojne
• Terroryzm
• Podział na biednych i bogatych
• Skażenie środowiska
• Uzależnienia
• Choroby
• Upadek moralny


Do wyzwań zaliczyłabym:

• Ochrona życia
• Kryzysy gospodarcze i bezrobocie
• Integracja europejska
• Edukacja szkolna
• Degeneracja demokracji

Zagrożenia

Nieprzestrzeganie praw człowieka

Na liście podstawowych problemów nieprzestrzeganie praw człowieka. Dzięki prawom człowieka możliwa staje się pełniejsza ochrona jednostki przed innymi ludźmi oraz przed władzą- samowolą państwa, urzędów, policji. Mimo zainteresowania polityków, politologów, filozofów, prawników Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i jej treścią oraz istnienie instytucji międzynarodowych (np.: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komitet Helsiński) – nadal prawa człowieka są łamane lub naruszane są na całym świecie, choć w różnej skali w różnych jego częściach.
Naruszana jest godność ludzka, często wartość życia, ograniczona wolność, nie jest respektowane prawo do pracy, szerzy się nietolerancja.
Miałam okazję oglądać interesujący film o łamaniu praw dziecka w różnych częściach świata. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele dzieci cierpi, w jakich katastrofalnych warunkach te dzieci żyją- bardzo często na ulicy, odurzając się narkotykami i jak wiele dzieci pada ofiarą nieczułego systemu państwowego czy zasad wyznania religijnego.
Dzieci żyjące w Ameryce Południowej znajdują swoje miejsce na ulicy, gdzie rujnują swoje zdrowie i życie odurzając się klejem i doprowadzając swoje organizmy do wyniszczenie. Państwo nie pomaga tym dzieciom, wręcz przeciwnie. Jest ciche przyzwolenie na gwałty i zabójstwa dokonywane przez policję.
W Afryce dziewczynki są oddawane do świątyń, jako grzywna za przestępstwo popełnione przez np. ojca , są tam gwałcone i zmuszane do niewolniczej pracy ponad siły.
Najbardziej wstrząsnęła mną historia niepełnosprawnych dzieci, które wydawałoby się powinny mieć zapewnioną specjalistyczną opiekę, gdyż pochodzą z kraju, który jest kolebką filozofii i jest krajem rozwiniętym tzn. Grecji.

Podobne prace

Do góry