Ocena brak

Współczesne ujęcie rachunkowości

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

W małych przedsiębiorstwach występuje z reguły rachunkowość retrospektywna, natomiast w przedsiębiorstwach średnich i dużych zintegrowana rachunkowość retro i prospektywna.

Rachunkowość retrospektywną można traktować jako system deterministyczny, gdyż poszczególne jej elementy można ustalić z pełna dokładnością.

Rachunkowość prospektywna dotyczy przyszłości, a więc elementów planistyczno optymalizacyjnych o charakterze probablistycznym. Rachunkowość prospektywna musi gromadzić nie t ylko informacje wewnętrzne charakteryzujące parametry majątkowo - dochodowe danego podmiotu, ale również informacje dotyczące otoczenia, a więc rynku zbytu i zaopatrzenia w czynniki produkcji i kapitału. Wykorzystuje ona w dużym zakresie aparaturę pojęciową i wielkości liczbowe z rachunkowości retrospektywnej, która stanowi swego rodzaju system bazy wiedzy dla rachunkowości prospektywnej.

Rachunkowość jest szczególnym systemem informacyjno - kontrolnym o charakterze retro i prospektywnym dostosowanym do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (organizacji).

Rachunkowość makroekonomiczna jest szczególnym systemem informacyjno - kontrolnym, który ma monopol na ustalanie wyniku finansowego (zysk lub strata) i kondycji finansowej podmiotu gospodarczego (majątek, kapitały własne i obce).

Podobne prace

Do góry