Ocena brak

Współczesne komputery

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Głównymi częściami składowymi współczesnego komputera osobistego są: monitor, klawiatura, płyta główna z procesorem i układami pamięci, twardy dysk, napęd dysków elastycznych, czyli dyskietek, czytnik płyt CD oraz mysz. Do tego można dołączać jeszcze drukarkę, skaner, głośniki, mikrofon, ploter i wiele innych specjalistycznych urządzeń.
Monitor, drukarka oraz ploter są urządzeniami wyjścia. Sygnały z komputera wędrują do nich, by można było zobaczyć co komputer zrobił. Urządze­niami wyjścia mogą być również napędy dysków, jednak tu zamiast bezpośrednio oglądać efekty pracy komputera, zapisujemy je.
Klawiatura jest urządzeniem wejścia, które poz­wala nam komunikować się z komputerem poprzez wydawanie mu komend bądź wpisywanie danych. Podobną rolę pełni mysz. Funkcje urządzenia wej­ścia pełnią także napędy dysków, gdyż poprzez nie można wgrywać do maszyny dane i programy prze­chowywane na dyskietkach. Informacje te są prze­chowywane w komputerze w pamięci swobodne­go dostępu RAM. Jest to czasowa pamięć bez podtrzymywania służąca do tymczasowego skła­dowania danych, które są z niej tracone po każ­dorazowym wyłączeniu komputera. Komputery posiadają także stałą, zwykle podtrzymywaną przez baterię, pamięć tylko do odczytu (ROM), gdzie są przechowywane informacje niezbędne do ich uru­chamiania. Zarówno pamięci RAM jak i ROM mają zwykle postać jednego lub kilku obwodów scalonych zamontowanych na płycie głównej.
Niewątpliwie sercem komputera jest mikropro­cesor, układ scalony bardzo wysokiej skali inte­gracji zawiadujący całą pracą urządzenia. Obecnie większość sprzedawanych komputerów osobistych jest wyposażona w procesory Pentium firmy Intel, bądź wzorowane na nich. Prędkość pracy proceso­ra, a właściwie częstość taktowania jego zegara, która ową prędkość określa, jest wyrażana w me­gahercach (MHz). Oczywiście im większa jest czę­stość taktowania zegara procesora tym komputer, szybciej pracuje. Częstości taktowania obecnych procesorów z rodziny Pentium sięgają od 90 do 200 MHz. Większa prędkość procesora to nie tylko szybsza obróbka danych, ale też lepsza jakość obra­zu i dźwięku.
Wciąż wzrasta też pojemność komputerowych pamięci. Powszechne stały się już dyski CD-ROM, charakteryzujące się olbrzymimi pojemnościami.
Dyski te są stosunkowo tanie w produkcji t wciąż koncentrują się nad nimi prace badawcze mające uwszechstronnić tę formę składowania danych. Na rynek weszły dyski CD wielokrotnego zapisu, na których można zachowywać efekty swej pracy. Dalszym krokiem naprzód będzie wprowadzenie DVD-ROMu, czyli tak zwanego wszechstronnego dysku cyfrowego. Wszechstronność ma polegać na prawie nieograniczonych możliwościach bazu­jących na ogromnej pojemności, ok. 25-krotnie większej od pojemności dzisiejszego CD-ROMu. Dyski DV będą wymagały wysoko zaawansowa­nych odtwarzaczy, lecz prawdopodobnie już nie­długo filmy z płyty DVD zastąpią te odtwarzane za pomocą magnetowidów.
Na początku lat 90. dużą popularność zdobyły komputery przenośne, tzw. notebooki. Dziś są to urządzenia powszechnie używane w biznesie. Po­siadają własne źródło zasilania, są lekkie, a mocą obliczeniową dorównują maszynom stacjonarnym. Kosztują więcej niż tradycyjny PC, trudno je rozbu­dowywać, lecz można z nich korzystać naprawdę wszędzie, a za pomocą podłączonego poprzez spe­cjalne gniazdo telefonu (zwykle komórkowego) można komunikować się bezpośrednio z biurem, celem pobrania bądź przekazania danych. Dla wielu osób pojawiła się szansa pracy bez wychodzenia z domu.
Komputer to także oprogramowanie. Składają się na nie system operacyjny oraz programy słu­żące do wykonywania poszczególnych zadań. Ilość programów opracowanych dla komputerów klasy PC jest przeogromna, wymieńmy choćby edytory tekstów, programy graficzne, programy do wspo­magania projektowania, do obróbki obrazów,pro­gramy edukacyjne oraz rozrywkowe, od gier inte­raktywnych po książki kucharskie.
Dziś wielką rolę w wymianie wszelkiego typu informacji odgrywa „infostrada" pod postacią sieci Internet, łącząca biura i domy na całym świecie. W niektórych krajach istnieją nawet cyberkawiarnie, gdzie można przy kawie połączyć się za pomo­cą komputera i sieci z przyjaciółmi lub poczytać gazetę w wydaniu elektronicznym.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć dokąd zawie­dzie nas powszechna komputeryzacja, lecz na horyzoncie rysują się pewne interesujące perspek­tywy. Trwają intensywne prace nad maszynami rozpoznającymi głos i nad komunikacją z kompu­terem nie za pomocą klawiatury, lecz w ten naj­bardziej naturalny dla człowieka sposób. Oprócz tego inżynierowie pracują nad cienkimi ekranami o bardzo wysokiej rozdzielczości i postępuje dal­sza miniaturyzacja procesora i innych podzespo­łów. Może to w sumie doprowadzić do powstania w pełni przenośnego komputera ciągłego użytku. W dalszej perspektywie mamy wykorzystanie in­nych supertechnologii. Techniki holograficzne, na przykład, mają być wykorzystane do zapisu i od­czytu informacji; w kryształach. Procesory mogą działać w technice jednoelektronowej, gdzie jed­nemu impulsowi elektrycznemu odpowiadałby przepływ zaledwie jednego elektronu, a to ozna­cza wielką miniaturyzację.

Podobne prace

Do góry