Ocena brak

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI FILOZOFICZNE

Autor /Billy Dodano /08.07.2011

Filozofia zasadniczo rozwija się w szkołach. Kierunek filozo-ficzny to zbiór poglądów lub systemów (niekoniecznie związanych z jedną, określoną szkołą) zbliŜonych do siebie treścią tez, proble-matyką lub metodami (stylem filozofowania). Główne kierunki filozofii współczesnej to pozytywizm (w rozmaitych  odmianach), pragmatyzm i operacjonizm, filozofia analityczna, fenomenologia, egzystencjalizm i rozmaite postaci tzw. filozofii  Ŝycia, neotomizm (spośród kierunków neoscholastycznych), materializm dialektyczny (filozofia marksistowska), takŜe neokantyzm i neoheglizm oraz filozofia dialogu.

Podobne prace

Do góry