Ocena brak

Współczesne górnictwo

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Rosnące zmechanizowanie procesu wydobycia spo­wodowało w początku wieku gwałtowny wzrost wydobycia minerałów. Lecz pomimo zastąpienia dużej liczby górników przez maszyny, ilość wypad­ków była wciąż bardzo duża. Do podniesienia po­ziomu bezpieczeństwa w ciągu paru następnych dziesięcioleci przyczyniły się związki zawodowe, bardziej rygorystyczne przepisy oraz ulepszone maszyny i techniki. Dziś całkowita wielkość wydo­bycia przekracza tę z początku wieku kilkunasto­krotnie, a ilość wypadków została zredukowana o 90%. Jednak wciąż górnictwo pozostaje niebez­pieczne, i póki maszyny nie przejmą całej pod­ziemnej pracy od ludzi, nadal będą oni ryzykować życiem, pracując w kopalniach.
Automatyzacja wydobycia nie jest sprawą łatwą. Dzieje się tak dlatego, że warunki pod ziemią zmieniają się w bardzo szerokim zakresie, a cały obszar pracy to nierzadko kilkanaście kilometrów kwad­ratowych, z często ponad 20 odrębnymi miejscami wydobycia. Mimo to, niektóre współczesne kopal­nie węgla kamiennego są całkowicie zautomaty­zowane. Maszyny nadzorowane przez inne maszy­ny zajmują się wydobyciem węgla na przodku, jak i jego transportem ku powierzchni. Urobek jest ładowany przez automaty na wagoniki sterowanej komputerowo kolejki podziemnej, która dowozi go do szybu. Tam jest on wyciągany na górę i rów­nież automatycznie przeładowywany do normal­nych wagonów-węglarek. Oprócz znacznego zmniejszenia liczby pracowników pozostających w strefie dużego ryzyka, wprowadzenie automaty­zacji redukuje koszty wydobycia w tych krajach, gdzie .siła robocza jest droga.

Podobne prace

Do góry