Ocena brak

Wskaźniki rentowności

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Stanowią syntetyczną miarę, służącą ocenie sprawności i efektywności działania całego przedsiębiorstwa pod kątem realizacji jego podstawowych celów, jakimi są osiągnięcie zysku i wzrost. Wskaźniki rentowności informują o relacjach uzyskanego zysku do zaangażowanych w przedsiębiorstwie zasobów. Umożliwia to sprowadzenie do wspólnego mianownika różnorodnych efektów podjętych decyzji gospodarczych, czyniąc je w ten sposób bezpośrednio porównywalnymi.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że odzwierciedlając skumulowany wpływ różnych zjawisk i procesów, wskaźniki te nie informują o konkretnych przyczynach oraz przejawach nieprawidłowości występujących w przedsiębiorstwie. Kompleksowa analiza i ocena działalności firmy wymaga zatem stosowania różnych wskaźników. Do wskaźników rentowności możemy zaliczyć:

Podobne prace

Do góry