Ocena brak

Wskaźnik zatrudnienia inwalidów

Autor /olek1 Dodano /13.01.2013

wskaźnik zatrudnienia inwalidów; procent inwalidów zatrudnionych w stosunku do całej załogi danego zakładu. Jest on ustalony przez wojewodę i wynosi 70% w odniesieniu do wszystkich spółdzielni inwalidów na terenie województwa, z tym że może on być zróżnicowany dla poszczególnych spółdzielni. Spółdzielnie niewidomych mają 2 wskaźniki, tj. wskaźnik zatrudnienia niewidomych wynoszący 50% oraz wskaźnik zatrudnienia inwalidów ustalony na ogólnych zasadach. Wojewoda może ustalić również wskaźnik zatrudnienia inwalidów w zwykłych zakładach pracy. Zob. też system zatrudnienia inwalidów.

Podobne prace

Do góry