Ocena brak

Wskaźnik zadłużenia ogółem (debt ratio)

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Obliczany w 4 wariantach:

* zobowiązania ogółem/majątek ogółem x 100%;

* (aktywa ogółem - kapitał własny)/ aktywa ogółem;

* zobowiązania ogółem/ wartość rynkowa firmy;

* wartość bilansowa zadłużenia/ (wartość bilansowa zadłużenia + wartość rynkowa kapitałów własnych).

Podobne prace

Do góry