Ocena brak

Wskaźnik wykorzystania

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

To stosunek rzeczywistego nakładu do normy lub standardu, zw. z nakładami.

Obrazuje zużycie zasobów, które przyjmują postać: wydatków pieniężnych, zasobów rzeczowych i zapasów. Wskaźniki dot. wydatków pieniężnych różnią się zasięgiem i sposobem ujęcia normy, która może być wielkością historyczną lub wzorcową.

W przypadku zasobów w ujęciu rzeczowym normą jest, zdolność produkcyjna, pojemność lub podobna cecha urządzenia.

Wśród wskaźników dot. zapasów najważniejszy jest wsk. przepływuw przypadku właściwości wskaźników wykorzystania , przeciwnościami są pary:pojemność - użyteczność i siła i adekwatność. Im wyższy wskaźnik zjawisk tym mniejsza jego użyteczność. wskaźnik produktywności : stosunek rzeczywistego efektu do rzeczywistego nakładu.

Jest relacją efektu do zużytego zasobu. W praktyce stosuje się następujące wskaźniki:

A ) przebieg pojazdu – zużyte paliwo,

B) liczba załadowanych pojazdów – roboczogodziny załadunku,

C) wartość zapasów – pełne koszty załadowania,

D) przyjęte zamówienia – przepracowane godziny.

Wskaźniki skuteczności – czyli stosunek rzeczywistego efektu do efektu w postaci normy lub standardu, jego trafność zależy od przyjętej normy. Jest często stosowany do oceny poziomu obsługi rynku. Tutaj należy: dostawa na czas, dostawa towaru w dobrym stanie, liczba dostaw bez reklamacji itp.

Odpowiednie kompozycje, tych 3 składników umożliwia diagnozę i analizę systemu logistycznego firmy. Bardzo ważna jest dostępność danych o kosztach logistycznych oraz potrzebnych do budowy wskaźników dotyczących relacji firmy z otoczeniem.

Podobne prace

Do góry