Ocena brak

Wskaźnik szybki

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Wskaźnik szybki często nazywany stopą wysokości płynności lub próbą kwasową (acid test) to stosunek bieżących aktywów pomniejszonych o zapasy do bieżących zobowiązań. Przyjęcie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa łącznych jego aktywów bieżących zaciemnia obraz jego zdolność do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych. Zapasy bowiem nie mogą być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę (upłynnione), a ponadto część zapasów może być przestarzała i trudna do sprzedaży. Stąd też oblicza się wskaźnik obrazujący stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności.Wskaźnik wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

Podobne prace

Do góry