Ocena brak

Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Jest relacją wyniku finansowego brutto (zysku brutto lub straty) do wartości sprzedaży. Wyliczając ten wskaźnik uzyskujemy informację o tym, ile zysku brutto (lub straty) przynosi jeden złoty uzyskanych przychodów ze sprzedaży.

Można również posłużyć się wskaźnikiem rentowności netto sprzedaży, który jest relacją wyniku finansowego netto do wartości przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten informuje o tym, ile zysku netto uzyskuje się z jednego złotego przychodów ze sprzedaży. Im wartość tych wskaźników jest wyższa, tym efektywność finansowa firmy jest wyższa.

Podobne prace

Do góry