Ocena brak

Wskaźnik płynności bieżącej

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Wskaźnik płynności bieżącej to stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań (aktywa bieżące : pasywa bieżące). Na bieżące aktywa składa się przede wszystkim gotówka w kasie, gotówka w banku i inne odpowiedniki gotówki. Zalicza się także do nich wierzytelności, zapasy i zbywalne papiery wartościowe. Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania, do których zalicza się: zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetów instytucji publiczno-prawnych ujęte w bilansie w pozycji zobowiązania, kredyty krótkoterminowe oraz ratę kredytu długoterminowego przypadającą do spłacenia w danym okresie.W praktyce bankowej przyjmuje się, że zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej powinien mieścić się w przedziale od 1,2 do 2 a w przypadku wysokich wymagań ze strony banku może on dochodzić nawet do 2,5. Bank ma wówczas pewność, że w razie bankructwa firmy zdoła uzyskać zwrot swoich należności z jej aktywów bieżących.

Podobne prace

Do góry