Ocena brak

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Transkrypt

Wskaźnik ogólnego zadłużenia =------------------------------- x 100 %
_____________________________Aktywa ogółem_______________
Wskaźnik ten określa udział zobowiązań, czyli kapitałów obcych, w finansowaniu majątku
przedsiębiorstwa.
Zbyt wysoki wskaźnik

-świadczy o dużym ryzyku finansowym,
informując
równocześnie,
że
przedsiębiorstwo może utracić zdolność do

62

Niski wskaźnik

zwrotu długów.
Ogranicza
możliwości
podniesienia
rentowności kapitału własnego przy
wykorzystaniu dźwigni finansowej.

Według standardów zachodnich w firmie, w której nie została zachwiana równowaga między
kapitałem obcym a kapitałem własnym wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0.57-o,67

Podobne prace

Do góry