Ocena brak

Wskaźnik HDI

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index, HDI,— czasem określa się go jako Wskaźnik Rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wskaźnik używany przez ONZ, który określa poziom życia na podstawie takich mierników jak poziom ubóstwa, stopień analfabetyzmu czy opieka zdrowotna. Wskaźnik został opracowany w 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP). Jego wartość waha się od 0 do I. Do obliczenia syntnetycznego wskaźnika HDI wykorzystywane są następujące wskaźniki cząstkowe:

- oczekiwana długość życia przy narodzeniu,

- średnia ważona odsetka dorosłych umiejących czytać i pisać oraz odsetka skolaryzacji na wszystkich - poziomach edukacji.

- poziom analfabetyzmu

- produkt krajowy brutto per capita.

- liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców

Podobne prace

Do góry