Ocena brak

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

  1. kryterium genetyczne – używając tego kryterium do wyodrębnienia określonej rodziny partii odnosić się będziemy do podobieństw pomiędzy partiami, które ukształtowane zostały przez zbliżone warunki ich powstawania, a dokładniej procesu ich instytucjonalizacji. Do takich warunków środowiskowych należy zaliczyć zespół parametrów, który towarzyszył rewolucji przemysłowej, a którego efektem było wyłonienie się zasadniczej osi polaryzacji partyjnej od lewicy do prawicy;

  2. kryterium materialne (programowe) – jego wykorzystanie umożliwia konkretyzację cech, które sprawiają, że partię zaliczamy do którejś z rodzin. To kryterium pozwala również na analizowanie konfliktów wewnątrzblokowych w obrębie lewicy i w obrębie prawicy. Kryterium temu mogły jednak unikać partie populistyczne, które mają skłonność do „podążania za elektoratem” i dopasowywania do niego kwestii programowych;

  3. kryterium organizacyjne – wg niego bierzemy pod uwagę to, jak poszczególne partie orientują się na zbliżenie do podobnych sobie elit partyjnych z innych krajów, co zwykle czynią w obrębie międzynarodówek i frakcji transnarodowych. We współczesnej UE kryterium to można stosować analizując przynależność poszczególnych partii do frakcji działających w Parlamencie Europejskim: PES (Partia Europejskich Socjalistów), EPL (Europejska Partia Ludowa – chadecy) i Europejscy Liberalni Demokraci i Reformiści.

Podobne prace

Do góry