Ocena brak

Wskaż różnice między budżetem państwa a ustawą budżetową

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. Ustawa budżetowa zawiera także między innymi:

- zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

- planów przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych, zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.

Podobne prace

Do góry