Ocena brak

Wskaż podstawowe różnice, pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Spółki osobowe: .

- nie posiadają osobowości prawnej

- nie posiadają organów (co do zasady)

- wspólnicy względem wierzycieli odpowiadają całym swoim majątkiem

- nie mogą być jednoosobowe

Spółki kapitałowe:

- posiadają osobowość prawną

- posiadają organy (Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna)

- za zobowiązania spółki solidarnie odpowiadają spółka i osoby które w jej imieniu działały - mam być jedno- lub wieloosobowe.

Podobne prace

Do góry