Ocena brak

Wskaż podobieństwa i różnice między reklamą a public relations?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Podobieństwa – zarówno poprzez reklamę, jak i public relations firma umacnia swoją pozycję na rynku, uzyskuje oraz pozyskuje nowych konsumentów – uczestników rynku, ponosi pewne koszty. Zarówno reklama, jak i public relations musza być podporządkowane ogólnym założeniom strategii państwa i sprzyjać realizacji ustalonego kosztu działania.

Różnice – reklama to przede wszystkim zakomunikowanie uczestnikom rynku o swoim istnieniu, czy też powstaniu nowej firmy. Reklamując się firma chce pozyskać konsumentów, nabywców, klientów, użytkowników w danym miejscu i czasie, aby sprzedać swój produkt.

PUBLIC RELATIONS – chodzi o rozszerzenie, utrwalenie i doskonalenie stosunków firmy z otoczeniem i jednocześnie tworzenie, utrwalenie i rozwijanie zaufania otoczenia do firmy oraz kształtowanie przychylnej atmosfery jej działalności. Jest jednym z elementów tworzenia reputacji firmy oraz wizerunku. Celem public relations jest przyciąganie uwagi i wzbudzanie pozytywnego zainteresowania firmą, a także ubieganie się, aby uczestnicy rynku chcieli robić interesy z firmą, nabywać akcje, współpracować w dziedzinie produkcji, dystrybucji, ułatwiać przedsięwzięcia inwestycyjne, udzielać kredytów.

Podobne prace

Do góry