Ocena brak

Wskaż na relacje pomiędzy nadwyżką a zyskiem oraz jego składnikami

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Składniki zysku: zysk dla właścicieli oraz zysk dla pracowników są elementami nadwyżki. Dopiero wówczas, gdy pewną nadwyżkę wypracujemy, możemy uzyskać zysk. Nadwyżkę pomniejszamy o podatki i zobowiązania finansowe, oddzielamy część przeznaczoną na akumulację i uzyskujemy zysk do podziału między właścicieli i pracowników.

Podobne prace

Do góry