Ocena brak

Wskaż na cechy specyficzne przedsiębiorstw Skarbu Państwa w gospodarce rynkowej

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Przedsiębiorstwa państwowe funkcjonują przede wszystkim w komunikacji, łączności, energetyce (a więc w dziedzinach o znaczeniu ogólnopaństwowym), a także w niektórych dziedzinach przemysłu wydobywczego. Są najczęściej organizowane w formie spółek akcyjnych, gdzie pakiet kontrolny akcji znajduje się w ręku Skarbu Państwa. Działalność jest skomercjalizowana, a więc upodobniona do działalności spółek prywatnych. Głównym decydentem w sprawach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa jest odpowiednia instytucja państwowa. Cechy specyficzne:

  1. mogą być przedsiębiorstwami nierentownymi – są dotowane i subwencjonowane przez państwo,

  2. państwo określa cechy świadczenia przez nie usług, gdyż eksploatacja tego rodzaju monopoli przez przedsiębiorstwo prywatne byłoby droższe dla konsumenta,

  3. małe zainteresowanie tego rodzaju działalnością przez kapitał prywatny,

  4. całkowita lub prawie całkowita kontrola państwa,

  5. nie mogą ogłosić upadłości,

  6. mają ograniczoną możność w podejmowaniu decyzji.

Do góry