Ocena brak

Wskaż główne cechy strukturalizmu

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

STRUKTURALIZM

  • Kazimierz Sośnicki (1961r.)

  • są przeładowane problemy (od materializmu), trzeba to zmienić;

  • dużo nowej wiedzy – wiedza cały czas dochodzi;

  • umieścić w programie treści najważniejsze – trwały dorobek danej nauki;

  • poznanie teoretycznej i praktycznej strony rzeczywistości;

  • każdy przedmiot ma mieć swoją strukturę (co jest najważniejsze); → to jest dzisiejsze minimum programowe;

  • elementy podstawowe (choinka) i wtórne (jak ją ubieramy)

Strukturalizm – K. Sośnicki. Ponieważ programy przeładowane są wiadomościami i nie można ich redukować pomijając niektóre wiadomości gdyż jest to sprzeczne z rozwojem naukowym , należy włączyć do programu trwały dorobek każdej z nauk nawiązujący do jej historycznych źródeł i do osiągnięć najnowszych. Należy zarazem budować programy odzwierciedlające system wiedzy tak poszczególnych nauk jak i ich całokształtu. Programy prócz poznania teoretycznego powinny zapewniać również poznanie realnej rzeczywistości.

Zasady: strukturalności, nowoczesności, życiowości, kultury logicznej, łączenie teorii z praktyką (najważniejsza). Treść każdego przedmiotu dzielić na elementy podstawowe o trwałej wartości naukowej i kształcącej oraz na elementy wtórne.

Podobne prace

Do góry