Ocena brak

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Akt Końcowy KBWE

Autor /Pecislaw Dodano /09.05.2012

 

Akt Końcowy KBWE, uroczyście w Helsinkach podpisany, dotyczył tzw. „trzech koszyków". W pierwszym - politycznym - znalazło się 10 zasad współżycia pomiędzy państwami europejskimi, obejmujących międzynarodowo-prawne uznanie nienaruszalności istniejących granic bez zgody wszystkich zainteresowanych stron, potępienie wszelkich form stosowania siły itp.

W ko­szyku gospodarczym znalazły się deklaracje dotyczące rozszerzenia wzajemnej współpracy, w której najbardziej zainteresowany był Wschód (obroty z krajami komunistycznymi stanowiły nikłą część obrotów handlowych USA i EWG), łaknący technologii, zwłaszcza tych, które można było zastosować w nie ustają­cych (także w okresie odprężenia lat siedemdziesiątych) zbrojeniach.

W „trzecim koszyku" znalazły się postanowienia dotyczące spraw humanitar­nych i społecznych, zwłaszcza praw człowieka. Prawa człowieka stały się inst­rumentem polityki i narzędziem propagandy Zachodu od tej pory niezwykle ostro krytykującej prześladowania dysydentów, ich więzienie i zamykanie w szpita­lach psychiatrycznych, nadużycia władzy, szykany wobec kościołów i inne prze­jawy ich łamania.

Wobec wyraźnej poprawy w zakresie ich przestrzegania na Zachodzie (wycofanie poparcia USA dla większości dyktatur wojskowych w świecie, złagodzenie problemu rasowego w USA) Wschód nie mógł w tej kam­panii przeciwstawić wystarczająco ważkich argumentów w sprawie łamania praw człowieka na Zachodzie.

Kolejne konferencje KBWE, odbywane co parę lat nie przyniosły tak spektakularnych efektów, pozwoliły jednak na utrzymanie dialogu także w czasie „drugiej zimnej wojny" i przyczyniły się do kontynuowa­nia i rozszerzenia dialogu rozbrojeniowego.

Do góry