Ocena brak

Wrony

Autor /Letki Dodano /31.01.2012

Wrona (Corvus corone) jest jednym z najliczniej­szych i najpospolitszych ptaków w Europie. Na naszym kontynencie żyją jej dwa podgatunki -w Europie zachodniej występuje czarnowron (Corvus corone corone), a w Europie środkowej i wschodniej wrona siwa (Corvus corone cornix).
Wrony występują zarówno w miastach, jak i na obszarach rolniczych. W Polsce żyje wrona siwa, która ma czarną głowę, ogon i skrzydła, a na resz­cie ciała upierzenie szare, czarnowrony natomiast przylatują do nas sporadycznie. Wrony gnieżdżą się parami i wczesną wiosną budują wysoko na drzewach gniazda z gałęzi. Chociaż na jesieni wro­ny mogą tworzyć stada, gniazdują osobno.
Ptaki te zjadają rozmaity pokarm. W skład ich diety wchodzą padlina, jaja i pisklęta innych gatun­ków ptaków. Wrony polują też na gryzonie i małe zające. W miastach i na wsiach ich łupem padają często pisklęta parkowych kaczek i gęsi, uśmier­cane uderzeniami silnych dziobów. W okolicach, gdzie hoduje się owce, wrony stadami napadają na świeżo urodzone jagnięta, żywią się resztkami po­zostawionymi przez ludzi. Odwiedzają także miej­skie wysypiska śmieci i kosze na odpadki. W wielu regionach wrony są uważane za szkodniki i dla­tego nie podlegają ochronie gatunkowej. Aby zmniejszyć ich liczebność, myśliwi oraz rolnicy dokonują ich odstrzału.

■ W jednej z bajek Ezopa spragniona wro­na stanęła przed wypełnionym do połowy wodą dzbanem. Nie mogła dziobem dosię­gnąć wody, toteż zaczęła wrzucać do wnę­trza naczynia kamienie. W ten sposób po­ziom wody w dzbanie podniósł się i ptak mógł ugasić pragnienie.

Podobne prace

Do góry