Ocena brak

WRÓBEL MAZUREK

Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013

WRÓBEL MAZUREK (Passer montanus) —ptak z rodziny łuszczaków (FringUlidae)', upierzeniepodstawowe szare; wierzch i tył głowy czekoladowe;smuga pod okiem, plama na uchu, policzki,boki szyi i przepaska na karku oraz kantar,podgardle i smuga przez środek strony brzusznej —białe; skrzydła czamawe z białymi przepaskami;długość ciała 155—170 mm, długość skrzydłazłożonego 66—74 mm. Wyrządza szkody głównieprzez wyjadanie ziarna zbóż na pniu; poza tymodżywia się nasionami chwastów i owadami.Gnieździ się wśród pól i na brzegach lasów w dziuplachdrzew, rzadziej w szczelinach murów; mniejzwiązany z osiedlami niż -> wróbel domowy. Pookresie lęgowym występuje w dużych stadach;jęg w kwietniu i maju, w czerwcu oraz w lipcui sierpniu; samica skiada A—7 jaj; wysiadywanie13 dni; młode zdolne do lotu po 13—17 dniach;dojrzałość płciowa pod koniec pierwszego rokużycia.

Podobne prace

Do góry