Ocena brak

Wrażliwość komórki

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Ruch, a podobnie i niektóre inne czynności komórki , może powstawać w cytoplazmie, gdy na komórkę działają pewne czynniki zewnętrzne, np. mechaniczne lub chemiczne, zwane bodźcami. Mamy wtedy do czynienia z przejawami powszechnej , charak-terystycznej dla cytoplazmy w ogóle, zdolności oddziaływania na bodźce zmianami w zachowaniu się komórki . Zdolność tę nazywamy wrażliwością . Z wrażliwością jest związana zdolność komórki do przewodzenia stanu pobudzania komórki z miejsca, na które działa bodziec, na dalsze części komórki . Pewne rodzaje komórek mają bardzo rozwiniętą zarówno wrażliwość, jak i zdolność przewodzenia . Cechuje to przede wszystkim komórki nerwowe, których swoiste czynności w ustroju są najściślej związane z wrrażliwością na bodźce i ze zdolnością przewodzenia wytworzonego przez bodziec stanu czynnego komórki .

Podobne prace

Do góry