Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TYMOL /CH3/2CHC6H3/CH3/OH

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Przypuszczalna dawka śmiertelna dla człowieka DL 50-500 mg/kg.

Wywołuje wymioty, depresje, zahamowanie procesów myślowych, czasową głuchotę, zapaść serca i oddychania.

Skóra - Roztwory o stężeniu 2% drażnią skórę.

Podobne prace

Do góry