Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TOULEN C6H5CH3

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Toulen działa narkotycznie silniej niż benzen. Jest ogólnie bardziej toksyczny niż benzen, ale dzięki wyższej temperaturze wrzenia jest mniej niebezpieczny. Długotrwałe oddziaływanie niskich stężeń toulenu powoduje zmiany we krwi, szpik kostny nie ulega uszkodzeniu jak po benzynie. Obserwuje się tylko jego przyrost. Zatrucie następuje wskutek wchłaniania par toulenu w drogach oddechowych oraz częściowo prze nieuszkodzoną skórę. Wydalanie następuje w moczu.

Przewód pokarmowy - jednym z objawów zatrucia parami toulenu są wymioty, brak łaknienia. W niektórych przypadkach obserwuje się powiększenie wątroby. Drogi oddechowe - w początkowym okresie zatrucia, pary toulenu wywołują podrażnienie błon śluzowych. Skóra - toluen powoduje często podrażnienie skóry i uszkodzenie skóry.

Podobne prace

Do góry