Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - KSYLEN C6H4/CH3/2

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Jest to narkotyk o działaniu silniejszym od benzenu i toluenu. Jest jednak mniej niebezpieczny z powodu wyższej temperatury wrzenia i mniejszej lotności. Pary ksylenu są wchłaniane w drogach oddecho-wych, przez skórę i błony śluzowe.

Przewód pokarmowy - objawami zatrucia przewlekłego są obok zaburzeń układu nerwowego /utrata przytomności w ciężkich przypadkach zaburzenia w przewodzie pokarmowym. Wyrażają się one brakiem łaknienia, nudnościami, wymiotami, uciskiem w okolicy żołądka, skłonnościami do biegunki. Drogi oddechowe - pary ksylenu działają drażniąco na błony śluzowe oczu, nosa i gardła. Skóra - przy działaniu ciekłego ksylenu stwierdzono występowanie wyprysków, egzemy i inne schorzenia.

Podobne prace

Do góry