Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - DWUCHLOROBENZEN C6H4CL2

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Wykazuje własności narkotyczne.

Przewód pokarmowy - brak danych.

Drogi oddechowe - pary działają drażniąco na górny odcinek dróg oddechowych.

Skóra - drażniące działanie na skórę, powodujące pieczenie, zaczerwienie a następnie wytwarzanie się pęcherzyków surowicznych.

Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia par może spowodować zmętnienie soczewki.

Podobne prace

Do góry