Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CYKLOHEKSAN / HEKSANAFTALEN C6H12

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Działa narkotycznie słabiej niż benzen. W zatruciu ostrym występują zawroty głowy, utrata równowagi, odurzenie, utrata przytomności. Na krew działa podobnie ale mniej szkodliwe od benzenu, osłabia serce.

Cykloheksan wchłaniany jest przez płuca, w niewielkim stopniu przez nieuszkodzoną skórę i błony śluzowe.

Wydala się z powietrzem wydechowym i z moczem /związany z kwasem glikuronowym i siarkowym/.

Przewód pokarmowy - cykloheksan może uszkodzić wątrobę i nerki. Objawy przechodzą bez następstw.

Drogi oddechowe - przy dużych stężeniach może dojść do porażenia ośrodka oddechowego i zgonu.

Skóra - cykloheksan wywołuje stany podrażnienia, świerzbienie, zaczerwienienie, wypryski, u osób wrażliwych powstawanie pęcherzy.

Podobne prace

Do góry