Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROBENZEN C6H5CL

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Chlorobenzen działa narkotycznie. Podobnie jak benzen, ale w znacznie mniejszym stopniu, wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwio-twórcze. Przy natężeniu 37 mg/l po pól godzinie następuje głęboka narkoza, a po dwóch godzinach zgon.

Wchłanianie następuje przez płuca. Wydalanie częściowo w eta-nie niezmieniony z powietrzem wydechowym, reszta po przemianach z moczem.

Przewód pokarmowy - przy stałej pracy z chlorobenzenem o stęże-niu 0,034 mg/l stwierdzono objawy niestrawności u znacznej części ba-danych osób.

Drogi oddechowe - pary chlorobenzenu wywołują w okresie począt-kowym podrażniania spojówek 1 błon śluzowych dróg oddechowych. Długotrwałe działanie chlorobenzenu o niskim stężeniu wywołuje krwawienie dziąseł i nosa.

Skóra - oddziaływanie na skórę podobne jak benzenu. W stanie ciekłym chlorobenzen wywołuje podrażnienie skóry, wypryski, egzema.

Podobne prace

Do góry