Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stały się w ostatnich latach XX wieku przedmiotem coraz większego zainteresowania toksykologów i ekologów. Okazało się, że niektóre WWA mają właściwości rakotwórcze. Już w 1775 roku zaobserwowano efekt kancerogenny WWA, gdy stwierdzono, że sadza jest czynnikiem zwiększającym zapadalność kominiarzy na raka moszny.

Oczywiście, wtedy zupełnie nie wiedziano, jakie składniki sadzy powodują tak groźne następstwa. Właściwości rakotwórcze niektórych WWA są bardzo silne. Związki te mogą wywołać guzy u zwierząt doświadczalnych w krótkim czasie po posmarowaniu skóry nawet niewielkimi ich ilościami. Wśród WWA szczególnie groźny okazał się benzo[a]piren. WWA występują nie tylko w sadzy czy smole, ale także w dymie papierosowym.

Mogą też powstawać podczas pieczenia mięsa. Związki aromatyczne to nie tylko węglowodory. Atomy wodoru w pierścieniu benzenowym mogą ulec podstawieniu różnymi grupami funkcyjnymi. Najważniejszymi pochodnymi węglowodorów aromatycznych są związki nitrowe. Reakcja nitrowania węglowodorów aromatycznych zachodzi przy tym dużo łatwiej niż reakcja nitrowania jakichkolwiek węglowodorów alifatycznych (o cząsteczkach węgla powiązanych w niezamknięty łańcuch). Wiele aromatycznych związków nitrowych ma właściwości wybuchowe. Przykładem jest trotyl, czyli 2,4,6-trinitrotolu-en (TNT).

Podobne prace

Do góry