Ocena brak

Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Pierwszym teoretykiem, który sklasyfikował zdarzenia w 4 podstawowe grupy na przełomie XIX i XX w. Był J.F. Schar:

1. operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów, jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza się o wartość operacji. Np. wpłata gotówki z kasy do banku lub wpływ należności od odbiorcy na rachunek bankowy (A+Z-Z=P)

2. operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów, przy czym jeden składnik pasywów zwiększa się, a drugi zmniejsza o wartość operacji. Operacją tego typu jest przeznaczenie części wyniku finansowego (zysku) na powiększenie funduszu przedsiębiorstwa (A=P+Z-Z)

3. operacje wywołujące zwiększenie jednego składnika aktywów z równoczesnym zwiększeniem jednego składnika pasywów, co powoduje wzrost sumy bilansowej o wartość operacji. Do tego typu operacji można zaliczyć zakup materiałów od dostawcy, zapłata nastąpi w terminie późniejszym (A+Z=P+Z)

4. operacje wywołujące zmniejszenie jednego składnika aktywów z równoczesnym zmniejszeniem jednego składnika pasywów, co powoduje zmniejszenie ogólnej sumy bilansowej o wartość operacji. Przykładem jest spłata zobowiązania wobec dostawcy ze środków posiadanych na rachunku bankowym (A-Z+P-Z)

Podobne prace

Do góry