Ocena brak

Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytety francuskie i włoskie

Autor /Salwin Dodano /03.05.2012

 

 • Wpływy w Polsce miała przede wszystkim Praga, w mniejszym stopniu zaś Paryż, Bolonia, Padwa i in.

 • Jan Radlica

  Studiował sztuki wyzwolone i teologię w Pradze, medycynę w Montpellier. Bp krakowski w latach 1382- 1392. Dążył do odnowienia kazimierzowskiej wszechnicy.

 • Tomasz z Krakowa

  Niepowodzeniem skończyły się jego starania u Władysława Jagiełły w II dekadzie XV w. o beneficjum kościelne w Krakowie, umożliwiające mu powrót do Krakowa.

  Po studiach paryskich udał się do Oxfordu w końcu lat 70- tych XIV w., po czym powrócił do Paryża, gdzie zdobył w roku 1404/1405 doktorat i zasiadł w Kolegium Sorbony.

  Uczestniczył w sporach teologicznych, wypowiadając się m.in. w sprawie Jana Petita i jego doktrynie o tyranobójstwie w latach 1413- 1414 i 1416 r.

  Profesor sacra pagine na Wydziale Teologii Uniwersytetu Paryskiego.

 • Padwa u schyłku XIV w. i na początku XV w. stała się miejscem studiów takich polskich intelektualistów, jak:

 • Piotr Wysz z Radolina (doktor obojga praw, 1386)

 • Andrzej Łaskarzyc (doktor dekretów)

 • Paweł Włodkowic (licencjat dekretów, 1411)

 • Piotr Wolfram (licencjat dekretów uzyskał w Bolonii)

 • Mikołaj Kiczka (doktor dekretów, 1419)

 • Jan z Ludziska (doktor medycyny, 1433).

  W Padwie wykładali i studiowali podówczas:

 • Franciszek Zabarella

 • Piotr Ancharno

 • Paweł z Castro

 • Rafael Fulgiosius

 • Bolonia u schyłku XIV w. i na początku XV w. stała się miejscem studiów takich polskich intelektualistów, jak:

 • Piotr Wolfram (licencjat dekretów)

 • Mirosław z Brudzewa (doktor dekretów, 1415)

 • Adam z Będkowa (doktor dekretów, 1423)

 • Wojciech Jastrzębiec (doktor dekretów, 1424).

Do góry