Ocena brak

WPŁYW STRUKTUR SPOŁECZNEGO ZORGANIZOWANIA NA FUNKCJONOWANIE WYODRĘBNIONYCH OGNIW APARATU PAŃSTWOWEGO

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Nieomal do końca XIX w. aktywność polityczna była zastrzeżona dla ograniczonych elit społecznych. Dopiero wkroczenie na arenę polityczną szerokich mas społeczeństwa które nastąpiło dzięki upowszechnieniu oświaty i praw obywatelskich w tym praw wyborczych zrodziło potrzebę powołania do życia struktur organizacyjnych, posiadających w sferze politycznej relacji między posiadającymi podmiotowość polit. Obywatelami a władzą państwową.

Oddziaływanie partii politycznych jest dwukierunkowa: zapewniają obywatelom pośredni udział w sprawowaniu władzy państwowej lub jedynie wpływ na jej sprawowanie, a także stanowią narzędzie oddziaływania elit politycznych poszczególnych partii na kształtowanie opinii tej części społeczeństwa, która znajduje się w sferze oddziaływania tej partii politycznej. Do konstytutywnych cech partii polit. należy dążenie do zdobycia władzy lub udział w jej sprawowaniu. Składniki funkcji wyborczej partii:

- selekcja kandydatów na wybierane stanowiska ;

- formowanie partyjnego programu wyborczego,

Podobne prace

Do góry