Ocena brak

Wpływ struktur nieformalnych na funkcjonowanie organizacji

Autor /Balbin Dodano /15.09.2011

Organizacje formalne nie zaspakajają wielu potrzeb swoich członków, dlatego też aby przeciwstawić się totalności instytucji tworzą się więzi nieformalne. Wpływ tych grup na funkcjonowanie organizacji może być bardzo duży w zależności od wielkości i przebojowości grup nieformalnych. W zależności od nastawienia do organizacji może mieć bardzo korzystny lub niekorzystny wpływ.

Podobne prace

Do góry