Ocena brak

Wpływ popytu na kształtowanie ceny

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Należy również zwrócić uwagę na fakt, w jakim stopniu nasz produkt podlegaelastyczności cenowej popytu, której wskaźnik wskazuje o ile procent zmieni siępopyt w wyniku zmiany ceny o 1%. Na przykład produkty takie jak chleb, mleko należą do grupy produktów o charakteryzujących się wskaźnikiem elastyczności bliskim zeru. Oznacza to, że zmiany cen tych produktów powoduj ą ewentualne chwilowe zachwiania popytu.

Natomiast w przypadku takich produktów jak komputer marki Optimus, butów Bata czy kawy Tchibo, podwyżki cen mogą spowodować tendencję spadkową w ich sprzedaży. Tak więc ustalając cenę na zbyt niskim poziomie przedsiębiorstwo może mieć kłopoty np. z nadążeniem z dostawami i prawdopodobnie wówczas straci część zysków. Jeśli jednak cena osiągnie zbyt wysoki pułap, może się okazać, że ma ono zbyt małą licz-bę klientów i nie obejmuje segmentu, który był jego celem, co będzie równieżmiało swój negatywny wpływ na poziom zysków.

Popularnymi technikami ustalania ceny uwzględniającymi popyt są:

1. „popyt - minus" - na podstawie oszacowanej wielkości popytu, firma ustalacenę końcową oraz wysokość marży, aby obliczyć maksymalny koszt jednostkowy produkcji

max koszt produkcji = cena * (1 - marża)

2. cenowanie wg łańcucha marżowego - jest to rozbudowana formuła kalkulacji „popyt minus"; dotyczy obliczeń związanych z analizą cen w kanałach dystrybucji. Znając marże poszczególnych pośredników, firma jest w stanie określić maksymalny poziom ceny sprzedaży danego produktu, awięc i wysokości marży.

Podobne prace

Do góry