Ocena brak

WPŁYW POPYTU I PODAŻY NA REKRUTACJE

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Oceny popytu i podaży na rynku pracy dokonuje się w odniesieniu do planów strategicznych i zawartych w nich wymagań stawianych pracownikom, a także poprzez badania liczby osób poszukujących pracy, przepływu pracowników wewnątrz i na zewnątrz firmy. Opracowując krótkoterminowe i dalekosiężne plany firma powinna pamiętać o takich aspektach jak:

 • planowanie przedsięwzięcia,

 • podejmowanie działalności na nowym rynku,

 • tworzenie nowych sfer aktywności lub nowych stanowisk,

 • wprowadzanie nowych produktów i usług,

 • wprowadzanie nowych technologii operacyjnych i informacyjnych,

 • redukcja wydatków na inwestycje,

 • ograniczenia zakresu istniejących działań,

 • łączenie lub przesunięcie funkcji i stanowisk,

 • decentralizacja,

 • restrukturyzacja organizacji, np. likwidacja regionalnych lub regionowych oddziałów,

 • redukcja kosztów,

 • podnoszenie produktywności.

Podobne prace

Do góry