Ocena brak

Wpływ nagradzania w organizacji

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Nagradzanie może wpłynąć na postawy, zachowania i motywację.

  1. Wpływ nagradzania na postawy:

Jednym z czynników decydujących o osiągnięciach pracownika w pracy jest jego zadowolenie, na które wpływa zarówno kwota, jaka otrzymuje, jak i ta, którą uznałby za właściwą. Na zadowolenie pracownika wpływają również porównania z sytuacją innych oraz to, że pracownicy często niewłaściwie oceniają wysokość nagród dla innych. W pracowniku, który jest przekonany, że ktoś zarabia więcej niż faktycznie, narasta niezadowolenie. Innym jeszcze aspektem jest to, że na ogólne zadowolenie z pracy wpływa to, na ile pracownicy są zadowoleni zarówno z zewnętrznych, jak i z podstawowych nagród uzyskiwanych w pracy. Można, więc wysunąć wniosek, że ich zachowanie stanowi wynik rozmaitych potrzeb i może zostać ukierunkowane na rozmaite cele.

  1. Wpływ nagradzania na zachowanie.

Nagrody wpływają na zadowolenie pracownika, które z kolei odgrywa ważna rolę w określeniu, czy pozostanie on na danym stanowisku, czy też będzie szukał nowej posady. Systemy nagradzania wpływają również na wzorce uczęszczania do pracy i absencji. Jeżeli nagrody są oparte na rzeczywistych osiągnięciach to pracownicy są skłonni do bardziej wytężonej pracy, aby te nagrody otrzymać.

  1. Wpływ systemów nagradzania na motywację:

Systemy nagradzania są związane z teorią motywacji opartą na koncepcji oczekiwań. Oczekiwana relacja osiągnięć do wysiłku związana jest z systemem nagradzania, gdyż pracownik będzie skłonny do dodatkowego wysiłku, jeżeli wie, że w ślad za osiągnięciami pójdą nagrody. Każda nagroda lub potencjalna nagroda ma nieco odmienną wartość dla poszczególnych osób np. ktoś może pragnąć awansu bardziej niż świadczeń lub odwrotnie.

Podobne prace

Do góry