Ocena brak

WPŁYW MASS MEDIÓW. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE

Autor /henio Dodano /10.04.2011

-  wpływ – wszelkie oddziaływania wynikające z odbioru komunikatu wysłanego przez nadawcę

-  wpływ mass mediów jest wypadkową wielu czynników, leżących po stronie nadawcy – przekazu – mediów - odbiorcy oraz czynników zewnętrznych wobec samego procesu komunikowania masowego

-  po stronie odbiorców - wpływ mass mediów różnicuje intensywność korzystania z mediów oraz kompetencje poznawcze (komunikacyjne)

Podobne prace

Do góry