Ocena brak

WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE SPOŁECZNE

Autor /henio Dodano /10.04.2011

1.  kompresja czasu  

•  doświadczanie symultaniczności – doświadczanie wielu wydarzeń jako dziejących się w tym samym czasie/w tym samym miejscu

•  wpływ mass mediów – nowy rodzaj symultaniczności - doświadczanie wydarzeń dziejących się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata

•  przeszłość – dostępna jest odbiorcy głównie poprzez mass media

•  teraźniejszość – intensywne doznanie – czas rozpadł się na wiele teraźniejszości

•  przyszłość – nie jest już tak łatwa do przywidzenia

 2.  kompresja przestrzeni - pojawienie się hiperprzestrzeni

•  konsekwentnie skraca się czas dotarcia do określonych miejsc (w sensie fizycznym i symbolicznym) - świat stał się mniejszy – kompresja przestrzeni

•  odległe obszary znalazły się blisko nas – efekt naoczności - pojawienie się hiperprzestrzeni  

3.  hiperrzeczywistość – pomiędzy rzeczywistością a fikcją

•  media – okno na świat?

•  media zwierciadło rzeczywistości?

•  poczucie autentyzmu – efekt naoczności

•  media jako kalejdoskop

•  powiększa się zakres zjawisk i zdarzeń, z którymi jesteśmy konfrontowani poprzez mass media

•  mass media tworzą własną rzeczywistość, która może zastąpić naszą – imagologia

•  symulakry – przestawienia zastępujące rzeczywistość  

4.  chaoswalka z nudą

•  wszystko jest ważne, jeśli przyciągnie uwagę odbiorcy

•  jeśli temat wyczerpie swoją atrakcyjność – znika, nawet jeśli problem nie został rozwiązany

•  zapping

o  doświadczanie wszystkich programów naraz

o  możliwość bycia wszędzie

o  brak możliwości bycia gdziekolwiek

Podobne prace

Do góry