Ocena brak

Wpływ kultury Żydowskiej / Izraela

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

(Bardzo ubogo i nie jestem pewien czy dobrze)

Wpływ Starego Testamentu, motyw ziemi obiecanej, motyw Ziemi jako daru od Boga i misja człowieka jako ulepszanie daru Boga, człowiek jako wzór i podobieństwo Boga - pierwiastek boski w każdym z nas ( imago dei –obraz boga), a ziemia jest poddana człowiekowi i ma mu służyć, idea panowanie człowieka nad światem

Podobne prace

Do góry