Ocena brak

WPŁYW KOLONIALIZMU NA SYTUACJĘ POLITYCZNA W AFRYCE

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Sytuacja ta wynika z niskiego tempa dekolonizacji, skutków kolonializmu i niemożności znalezienia wyjścia z obecnej sytuacji.Bernard Lugano w swojej książce Pt. "Afryka" -główne tezy tej książki to:

1. jeśli Afryce nadal narzucać się będzie demokratyzację, to pogrąży się ona w wojnach domowych.

2. przeniesienie na grunt afrykański ideologii praw człowieka , która jest indywidualistyczna i uniwersalistycznazwiększyła rozmiar kataklizmu w Afryce przed pojawieniem się białych ludzi władze dzierżyli ludzie, stanowiący mniejszość i to im okazywano podległość i szacunek.

Nic więc dziwnego, że w takich warunkach demokracja nie przyjęła się.Afryka jest kontynentem o największym analfabetyzmie ( w niektórych krajach sięga nawet 80-90%).W wielu młodych niepodległych państwach pojawił się zjawisko anarchii i wojny domowe i załamanie gospodarcze. Proces dekolonizacji przyniósł obowiązkową demokratyzację, część afrykańskich przywódców politycznych bała się utraty władzy i utrwalenia systemu plemiennego.( istnienie wielu partii byłoby niczym innym, jak usiłowaniem przejęcia nadzoru nad wojskiem, policja i urzędami publicznymi przez związki grup etnicznych, powstałaby kompletna anarchia.

Anarchizacji życia politycznego i gospodarczego sprzyja rozwinięta korupcja(stosują ja siły zagraniczne ,aby uzyskać korzystne decyzje. Zycie polityczne toczy się w dużej mierze pod hasłami walki z korupcją.Krajem gdzie anarchia doprowadziła do tragicznych skutków, jest Rwanda ,według Lugana kościół katolicki i władze belgijskie zarządzające krajem, jako terytorium powierniczym, zezwoliły na rewolucje Hutu ( spowodowało to masakrę w Tutsi i proklamowanie republiki, powstał problem milionów uchodźców, z którym nie mogą sobie poradzić ani państwa sąsiednie, ani organizacje międzynarodowe.

Zdaniem Lugana problem nie leży w sferze gospodarczej, lecz kulturowej.Eksperci chcieli sztucznie przenosić do Afryki nasze zachodnie wzorzec, tj. socjalizm, pomoc dla Trzeciego Świata, liberalizm. Pomoc została roztrwoniona lub zdefraudowana(setki miliardy franków rozpadły się nie wiadomo na co). Mieszkańcy Afryki przyzwyczaili się do ciągłej pomocy - wolą oni dostać z darów worek mąki, czy ryżu niż go kupić , czy samemu uprawiać(skutki to - upadek rolnictwa afrykańskiego, ludność wiejska przenosi się do miast i powiększa obszar nędzy ).Uzyskanie niepodległości przez Erytreę dzięki jaj oderwaniu od Etiopii zerwało tabu nietykalności granic.

Dało to zachętę do ponownego podziału Afryki według kryterium etnicznym nie uwzględnianych przez państwa kolonialne, Np tu toczy się wojna o oderwanie południa od północy. Północ to arabowie . południe to muzułmanie, którzy chcą utworzyć swe niepodległe państwo.

Podobne prace

Do góry