Ocena brak

Wpływ idei liberalizmu na działanie administracji idzie w dwóch kierunkach...

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Po pierwsze, z idei liberalizmu płynie wniosek o ograniczenie wpływu administracji na obywateli w stopniu maksymalnym.

- Po drugie, najważniejszą zasadą staje się ochrona porządku prawnego (stąd nazwa: państwo prawne) i to przed naruszeniami jej ze strony administracji, a w celu ochrony wolności obywatelskich. W konsekwencji prowadzi to do związania administracji ustawą.

- Pierwsze pytanie, na które musi odpowiedzieć wiedza administracyjna brzmi: jak się administruje? Dopiero drugie brzmiałoby: jak powinno się administrować? Materiał do odpowiedzi na drugie pytanie nie może być zaczerpnięty z niczego innego, niż z praktycznej administracji. Wiedza administracyjna jest wiedzą empiryczną". Wiedza o tym, jak powinno się administrować, czyli polityka administracyjna znajduje więc podstawę w wiedzy o istniejącej, rzeczywistej administracji.

- Przedmiotem polityki administracyjnej jest ustalanie celów działania administracji i sposobów ich osiągania; jej podstawą jest opisowa, obiektywna nauka administracji, nie jest jednak wyłącznym celem tej nauki dostarczanie materiału dla polityki.

- Metodologiczna odrębność polityki administracyjnej znalazła natomiast wyraz w najbardziej konsekwentnej ówcześnie koncepcji badania administracji

nWyróżnia on zdecydowanie trzy odrębne kierunki badania administracji, tworzące łącznie wiedzę administracyjną:

a) naukę administracji

b) naukę prawa administracyjnego

c) naukę polityki administracyjnej

Podobne prace

Do góry