Ocena brak

Wpływ gospodarczej DZIAŁALNOŚCI człowieka na ŚRODOWISKO geograficzne

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej. Do tych procesów należą m.in.:

- karczowanie lasów, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu;

- wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem lodowców, a w konsekwencji zalaniem znacznych obszarów Ziemi;

- postępujący proces degradacji gleb;

- zwiększenie się deficytu (braku) wody. Ocenia się, że co najmniej 35% lądów jest zagrożonych degradacją ze względu na brak wody;

- koncentracja substancji trujących w powietrzu, co zagraża lasom na dużych obszarach;

- opad trujących substancji w regionach silnie uprzemysłowionych, prowadzący do degradacji gleb;

- wzrost zanieczyszczenia mórz, zagrażający życiu flory i fauny morskiej.

Stan ten prowadzi nieuchronnie do kryzysu środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji do ujawnienia mechanizmów ograniczających rozwój gospodarczy. Już obecnie w wielu krajach, m.in. w Polsce zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, zakłócenie funkcjonowania ekosystemów stały się barierami dalszego rozwoju.

Podobne prace

Do góry