Ocena brak

Wpływ czynnika religijnego na SM

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

W przeszłości więź religijna odgrywała znaczna rolę w polityce i była zarówno przyczyna naturalnej solidarności (rodzina narodów chrześcijańskich w Europie), jak i konfliktów („święte wojny” między krajami chrześcijańskimi, a muzułmańskimi w średniowieczu oraz miedzy europejskimi protestantami i katolikami).

Więź religijna- istotny czynnik w formowaniu się narodów oraz w utrzymywaniu świadomości narodowej przez mniejszości narodowe. Bywa też pożywką kształtowania się ruchów nacjonalistycznych (syjonizm, nacjonalizm irlandzki). Kościoły różnych wyznań oddziałują na opinie publiczną zarówno w sprawach polityki wewnętrznej (np. partie polityczne o charakterze wyznaniowym) jak i międzynarodowym. Obecnie czynnik religijny silniej wpływa na politykę państw słabiej rozwiniętych, zwłaszcza islamskich.

-Stolica Apostolska należała do centrum porządkującego świat (cesarstwo i papiestwo)

-dokonywano ekspansji przy pomocy czynnika religijnego, niszczono inne, a tworzono inne cywilizacje- państwa Azteków, Majów;

-coraz mniej osób wiąże się z ateizmem (bardzo często stawali się agnostykami- ludźmi wątpiącymi)

-zjawiskiem nowym jest obecnie upolitycznianie się religii. Wzrasta ilość partii o rodowodzie politycznym (religie mają bardzo duży ładunek mobilizacyjny). SPD Austriacka.

Podobne prace

Do góry