Ocena brak

Wpis do rejestru podlega ogłoszeniu

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Nie podlegają ogłoszeniu wpisy do Rejestru dotyczące wpisanych w nim osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.

Podobne prace

Do góry