Ocena brak

Wolności i prawa polityczne w Konstytucji RP

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka, ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym (art. 60-62) przyznane zostały tylko obywatelom polskim. Oto katalog tych praw i wolności:

1. prawa związane z udziałem w życiu publicznymprawo do głosowania w wyborach i referendach, prawo kandydowania w wyborach, (art. 99 i art. 127 ust. 3), prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo dostępu do służby publicznej, prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, prawo składania petycji, wniosków i skarg,

2. wolność zgromadzeń (art. 57),

3. wolność zrzeszania się (art. 58)

Podobne prace

Do góry